Over Excellente Communicatie

Om slagvaardig te werken, te leven, is het kunnen sturen van interactie een onmisbare vaardigheid

Bij Excellente Communicatie gaat het om het bepalen van jouw voorkeursstijl(en) om je boodschap over te brengen. Zo leer je op doeltreffende wijze ‘op de knoppen van de ander te drukken’ en het proces te managen richting het door jou (of jullie) gewenste resultaat.

978-90-489-0116-6_cover_b

Drie niveau’s van communicatie

  • Elementaire Communicatie
  • Effectieve Communicatie
  • Excellente Communicatie

Elementaire Communicatie
Het fundament voor interactie, de basis of hygiëne factoren:

  • Non-verbaal: ruimte, tijd, setting, houding, oogcontact
  • Verbaal: onderwerp, intonatie, stilte

Elementaire Communicatie bepaalt het formele en informele kader.

Effectieve Communicatie
Verdieping van de interactie:

  • Hoe kunnen we de interactie dusdanig sturen zodat we onze doelen bereiken?
  • Hoe kun je drukken op de knoppen van de ander en het proces sturen en/of managen?

Effectieve Communicatie begint bij een goed zelfbeeld; steeds meer zicht krijgen op onbewuste processen en drijfveren. Pas dan kun je de stap zetten naar effectieve beïnvloeding van de ander.

Excellente Communicatie
Bij Excellente Communicatie gaat het om het bepalen van jouw voorkeursstijl(en) om je boodschap over te brengen. Het zelfontwikkelde impactmodel gaat uit van jouw authenticiteit hierin.

lees verder

Het boek ‘Excellente Communicatie
Het handboek om ‘excellent’ te sturen in interactie van Pieter Heddema geeft een helder praktisch- en theoretisch kader. Tevens zijn er handzame oefeningen in opgenomen om de brug te slaan van theorie naar gedrag.